เร่งความเร็วเครือข่ายของฉัน

ดูเราเตอร์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นของคุณ


ไม่มีวิดีโอสอนวิธีการสำหรับอุปกรณ์นี้

กรุณาเข้าสู่ระบบเราเตอร์หรือจุดเชื่อมต่อ และเปลี่ยน DNS ของคุณไปเป็น 80.80.80.80 และ 80.80.81.81

กรุณาดูวิดีโอ HowTo การติดตั้ง Freenom World บนอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์ (Windows)

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

คอมพิวเตอร์ (Mac)

  • Apple OS X
  • Apple macOS