Miễn phí cho thiết bị của bạn

Chúng tôi thấy rằng bạn đang sử dụng thiết bị sau để truy cập trang web này:

Để thay đổi cài đặt DNS của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trong video này.

Vui lòng xem video Hướng dẫn để cài đặt Freenom World trên các thiết bị sau

Máy vi tính (Windows)

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

Máy vi tính (Mac)

  • Apple OS X
  • Apple macOS